Komisja Stomatologiczna NRL informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo atomowe:

https://stom.hipokrates.org/folder/rtg/audyt_wewn.pdf

KS NRL zwraca uwagę na te zmiany właśnie z powodu konieczności zbierania danych o liczbie wykonanych ekspozycji.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326009/katalog/12634160#12634160 

Zakres tematyczny nowego rodzaju szkolenia („ustawiczne”) z zakresu ORP został zaproponowany w sposób zbieżny z oczekiwaniami NRL.
Niepokoić musi natomiast zaproponowana w załączniku liczba godzin obowiązkowych w ramowym programie szkolenia ORP. Dotąd lekarzy dentystów obowiazywało 7 godzin obowiązkowych tego kursu i 7 nieobowiązkowych. Projekt zakłada, że liczba godzin obowiązkowych wzrośnie do 12. Dodać należy , że pozostałe grupy zawodowe zobowiązane do odbywania tego szkolenia mają najczęściej utrzymaną liczbę godzin obowiązkowych lub nawet nieznacznie zmniejszoną, a w przypadku naszej grupy zawodowej wzrost obciążenia godzinowego kursu to 71%. Uzasadnienie projektu nie tłumaczy powodów zaproponowania w tak zwiększonym wymiarze szkolenia. 

Naczelna Rada Lekarska zajmie w tej sprawie zdecydowane stanowisko.

  1. Poszerzeniu uległ zakres danych z klinicznego audytu wewnętrznego. W związku z regulacją zawartą w art. 33zf ustawy, raport z audytu powinien zawierać liczbę zastosowanych procedur radiologicznych z podziałem na wiek i płeć pacjentów. Szczegółowe informacje zawiera broszura dostępna pod adresem:
  2. Zaszła konieczność wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia regulującego zakres i tematykę szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (ORP) - zarówno szkolenia zakończonego egzaminem (odbywanego co 5 lat), jak i szkolenia „ustawicznego”, które jest alternatywą dla dotychczas obowiązującej formy szkolenia ORP.
    Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt tego rozporządzenia.

Andrzej Cisło
Wiceprezes NRL, Przewodniczący KS NRL

Dodane: 2019-10-16, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj