W dniu 20 wrzesnia br w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1725 opublikowane zostało:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

DZIENNIK USTAW Z TEKSTEM ROZPORZĄDZENIA

 

Jest to kluczowy akt prawny, na podstawie którego wszystkie placówki stomatologiczne wykonujące inne świadczenia poza rtg punktowym (to świadczenie jest zwolnione) maja obowiązek wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie tych śwadczeń. Sprawę sygnalizowalismy już w roku 2019- nowelizacja Prawa atomowego wprowadziła wymóg uzyskania tej zgody (poprzednia wersja prawa atomowego wyłączała spod tego obowiązku świadczenia rtg udzielane przy użyciu wszystkich "aparatów stomatologicznych").

Powtórzmy więc: z obowiązku wystąpienia o tę zgodę zwolnione jest tylko udzielanie świadczenia rtg wewnątrzustnego.

Rozporządzenie weszło w dniu dzisiejszym w życie, z obowiązkiem dostosowania się placówek w terminie 6 miesięcy.

Jakie wymogi stawia rozporządzenie?

 • - w zakresie wyposażenia

  § 2. 1. Minimalne wyposażenie w urządzenia radiologiczne jednostki ochrony zdrowia prowadzącej działalność, o której mowa w art. 33q ust. 1 ustawy, zwanej dalej „jednostką ochrony zdrowia”, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  1)[...]
  2) rentgenodiagnostyki stomatologicznej, z wyłączeniem działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 33q ust. 14 ustawy, stanowi aparat rentgenowski lub tomograf komputerowy przeznaczony do diagnostyki obszarów anatomicznych wynikających z wykonywanych medycznych procedur radiologicznych;[...]

 • w zakresie kwalifikacji personelu - par3 w części odnoszącej się do świadczeń stomatologicznych- jednostka zapewnia:

  a) jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub
  b) jednego lekarza dentystę, który w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), nabył umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach, lub
  c) jednego technika elektroradiologii

Zatrzymamy się nad sformułowanym wymogiem dotyczącym kwalifikacji- wymogiem zapewnienia jednego lekarza dentysty, który w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), nabył umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach.

Przywołane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty to nic innego jak kształcenie ustawiczne potwierdzane przyznanymi przez izbę lekarską punktami edukacyjnymi. Aby móc złożyć wniosek o wydanie zgody, trzeba będzie (jeśli nie zapewnia się specjalisty radiologa lub technika elektroradiologii) odbyć takie szkolenie.

Gwoli uzupełenienia obrazu- pierwotnie planowane wymogi (w pierwszej wersji projektu rozporządzenia) były w pkt.b dużo trudniejsze do spełnienia. W tej sprawie odbyło się bepośrednie spotkanie z szefem GIS- min.Pinkasem i wymiana korespondencji z jego nastepcą.

Naczelna Rada Lekarska przystępuje do organizowania takich szkoleń. To duże wyzwanie, gdyż podmiotów z zarejestrowanymi stomatologicznymi urządzeniami rtg innymi niż rtg punktowe jest przynajmniej 3,5 tys.

Szczegóły wkrótce

Dodane: 2021-09-21

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj