Protest lekarzy – w ochronie zdrowia pacjentów 

- Nie zgadzamy się na bylejakość w zarządzaniu ochroną zdrowia – to jedno z haseł protestu środowiska lekarskiego, zorganizowanego przez Porozumienie Rezydentów OZZL 30 września w Warszawie. Celem pochodu było zwrócenie uwagi na obniżanie jakości w praktycznie każdym aspekcie systemu opieki zdrowotnej – od kształcenia poprzez otwieranie wydziałów lekarskich na uczelniach nieakademickich, przez warunki pracy, czyli biurokrację i braki norm zatrudnienia, do niedofinansowania i nieadekwatnych nakładów na ochronę zdrowia. 

Protestujący apelowali do polityków, aby kwestie związane z opieką zdrowotną stały się priorytetem polityków, a konkretne i realne rozwiązania zostały włączone do programów w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Nieważne kto będzie zasiadał w parlamencie – my oczekujemy realnych zmian, a nie czczych obietnic. Oczekujemy szacunku, dialogu i zadbania o zdrowie polskiego pacjenta – napisało Porozumienie Rezydentów OZZL w liście o proteście – więcej tutaj: NIL - List Porozumienia Rezydentów OZZL w sprawie protestu lekarzy 30 września 2023

Samorząd lekarski niezmiennie popiera wszelkie działania mające na celu poprawę warunków i jakości w ochronie zdrowia. W stanowisku z 25 sierpnia tego roku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej m.in. podkreśliło, że nowo otwierane wydziały lekarskie w jednostkach nie dają gwarancji utrzymania należytego poziomu wykształcenia przyszłych kadr lekarskich. NIL - NRL popiera postulaty protestu OZZL i PR „W ochronie zdrowia pacjentów”  

Fot. K. Kowalska, D. Patecki