Tarcza- jak to rozgryźć?

Dla tych wszystkich, którzy jeszcze rozgryzają „tarczę antykryzysową” -kilka słów podpowiedzi. Stosunkowo duża liczba opcji do wykorzystania może sprawiać wrażenie dużej palety możliwości uzyskania wsparcia. Nie do końca tak jest, ponieważ w przepisach ustanawiających większość instrumentów „tarczy” zawarte jest zastrzeżenie uniemożliwiające otrzymanie kolejnego wsparcia na ten sam cel, lub na te same osoby. 


Dlatego zacząć wypada od porady skierowanej:

  • Do lekarzy wynajmujących lokal na gabinet od jednostki samorządu terytorialnego, aby przyjrzeli się systemowi umorzeń i rozłożeń należności- wymagany jest bowiem wniosek, a w kązdej gminie może wygladać to w praktyce  inaczej
  • Do lekarzy będących mikroprzedsiębiorcami : w zależności od wielkości firmy mikropożyczka (do 5 tys.zł) może być symboliczną kroplą w morzu, ale może też być (w przypadku np jednego zatrudnionego pracownika) wsparciem równym  uldze związanej ze zwolnieniem ze składek ZUS. Co najważniejsze: mikropożyczka może być łączona z pozostałymi formami wsparcia. Istotny jest tu cel określony w przepisach - nie jest nim wsparcie pensji , czy składek ale „bieżące potrzeby przedsiębiorstwa”. Nie trzeba we wniosku określać szczegółowo celu. Może to być w naszym przypadku każda potrzeba gabinetu- np zakup drożejącego wyposażenia ochrony indywidualnej, przystosowanie gabinetu do pracy w nowych warunkach itd. Co ważne, pożyczka będzie umarzana, jeśli w okresie 3 miesięcy od jej otrzymania przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia. W celu pozyskania tego wsparcia należy odszukać witrynę swojego miejscowego Urzędu Pracy i odszukać ogłoszenie o naborze wniosków. Następnie na witrynie praca.gov.pl odszukać wniosek PSZ-PKDG i wypełnić go zgodnie z instrukcją. Przepisy dotyczące składania wniosków o większość pozostałych form wsparcia zawierają ograniczenie daty złożenia wniosków do 14 dni po ogłoszeniu naboru. Przepis ustanawiający mikropozyczkę nie zakreśla tego terminu- mówi tylko, ze wniosek składa się „po ogłoszeniu naboru”.


O to warto wystąpić więc na samym początku.


Dalej - wszystko zależy od wielkości firmy (liczba pracowników ) i czy nasza firma w 2020r ma szansę wypracowania dochodu, od którego trzeba będzie odprowadzić podatek. Kwestia podatku jest dość istotna. Policzmy realne wsparcie z tytułu zwolnienia ze składek: niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne (nie zaliczymy ich do kosztów) podniosą nam podstawę opodatkowania. Ponieważ składka zdrowotna jest odliczana od podatku, brak tego kosztu o taką samą wartość podniesie nam sam podatek. Chyba, że według wszelkiego prawdopodobieństwa w całym 2020r dotknie nas strata- wtedy niezapłacona składka zdrowotna pomniejszy nam stratę i realnie będzie dla nas odciążeniem. Do wszystkiego więc trzeba będzie podejść z ołówkiem w ręku lub też może lepiej z arkuszem Excela.

Przyjmując zasadę, że wsparcie z tytułu:

  1. Art.15zzb- zatrudniający 
  2. Art.15zzc- samodzielna działalność gospodarcza 
  3. Art.31zo - zwolnienie ze składek ZUS 
  4. Art.15g- postojowe dla zatrudniających
  5. Art.15zq- postojowe dla samozatrudnionych
 Jak łączyć świadczenia Tarczy?

 

nie może być udzielone 2 razy na ten sam cel*, trzeba:

  • przeliczyć optymalny wybór instrumentu wsparcia** (dla zatrudniających: 1 ,3 i 4,  dla niezatrudniających: 2,3 i 5 )
  • odszukać stronę www swojego Urzędu Pracy i sprawdzić czy jest ogłoszony nabór na dofinansowanie z pkt 1 lub 2. Jeśli jest, to pospieszyć się z wnioskami o wsparcie z tytułu działań opisanych w pkt 1 i 2 , gdyż w tym wypadku przepisy mówią o 14 dniowym okresie naboru wniosków.


Być może jednak z naszych wyliczeń wyjdzie, że wsparcie z tytułu pkt 1 lub 2  nie będzie większe od realnego uzysku ze zwolnienia ze składek lub też złożymy stosowne wnioski , ale dofinansowania nie uzyskamy . Wówczas , niejako „w ostatnim rzucie” w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca złożymy wniosek o zwolnienie ze składek ZUS (pod warunkiem wszakże, że ich od kwietnia nie opłacamy).

Powyższe przemyślenia to zaledwie schemat jak zabrać się do rozczytywania tego gąszczu przepisów. Szczegółowa strategia łączenia instrumentów wsparcia zawarta jest w pytaniach i odpowiedziach , jakie zawarliśmy w tabelce na stronie dedykowanej „Tarczy”. Spróbujemy śledzić i aktualizować nie tylko przepisy , ale i ich interpretacje . Warto jednak zastanowić się nad poradą, której udzielają biura doradztwa podatkowego lub też skontaktować się z systemem porad prawnych własnej okręgowej izby lekarskiej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* W pewnym zakresie łączenie jest dozwolone- jeśli np mamy część pracowników objętych przestojem i na nich otrzymamy wsparcie z pkt.4 , to na pozostałych możemy starać się o dofinansowanie np. z pkt.1. Możliwe jest też łączenie wsparcia z pkt.3 i 5

**Zwolnienie ze składek jest wsparciem o wysokości niezależnej od rozmiaru spadku obrotów. Tymczasem z tytułu pkt.1 i 2 można otrzymać wsparcie rosnące w miarę rozmiaru spadku (w progach 30%,50%,80%). Warto zwrócic uwagę, że aby  instrumenty z pkt.1 i 2 efektywnie wykorzystać musimy mieć dwumiesięczny okres znaczącego spadku obrotów w porównaniu z takim samym okresem roku 2019.

 

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL