Minimalne wymagania dla wykonywania procedur z narażeniem (radiologia)

druki sejmowe posiedzenia KZDR Sejmu

Projekt z dnia

 
2020-09-23
Pełny tytuł projektu:

 

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych


serwis RCL umożliwia śledzenie kolejnych wersji projektu i etapu prac

II wersja projektu

Druga wersja projektu przekazana przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 11 stycznia 2021r.

 

ROZPORZĄDZENIE PODPISANE

2021-09-21 | ->WPIS W KATEGORII RADIOLOGIA STM