logo: NIL

29 listopada 2019 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło:

STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

STANOWISKO Nr 117/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, o którym poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Leszek Skiba pismem z dnia 22 listopada 2019 r., znak: PT7.8100.1.2019.603.KWA, podtrzymuje swoją opinię zawartą w Stanowisku Nr 82/19/P-VIII z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Prezydium NRL ponownie zgłasza wątpliwości dotyczące § 11 ust. 1 projektu, który zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację (w poprzedniej wersji projektu powyższe określał §13 ust. 1). Szczegółowe opisywanie na paragonie fisklanym usług wykonanych przez lekarzy i lekarzy dentystów rodzi poważne zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania przez lekarzy tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony danych osobowych pacjenta.

Dodane: 2019-12-02, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj