logo: NIL

W dniu dzisiejszym Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystąpił do Ministra Zdrowia, Marszałka Senatu RP oraz Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu RP z prośbą o wprowadzenie zmian do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 83).

Poprawki mają na celu umożliwienie wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokonywanie zakupów produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z hurtowni farmaceutycznych. Aktualne brzmienie projektowanego przepisu art. 85a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne uniemożliwia nabywanie bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej, produktów i wyrobów medycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania praktyk zawodowych. Prawo to ograniczone jest wyłącznie do zakładów leczniczych podmiotów leczniczych.

Zaproponowano także zmianę treści projektowanego art. 46d ust. 2 oraz art. 46e ust.1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dzięki której możliwe byłoby wydanie przez ministra zdrowia polecenia wydania produktów, środków lub wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą a nie, jak zaprojektowano, wyłącznie podmiotom leczniczym prowadzącym szpitale.

W wystąpieniu zaakcentowano fakt, że praktyki lekarskie powinny mieć możliwość nabywania bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznych produktów i wyrobów niezbędnych do tego, aby zapewniać pomoc medyczną pacjentom. Jest to szczególnie istotne w przypadku praktyk lekarskich świadczących podstawową, ambulatoryjną i stomatologiczną opiekę zdrowotną.

Dodane: 2020-03-05, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj