W odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr 18/20/P-VIII, dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, 15 kwietnia br. Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje zasady rozliczania kosztów testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Jak informuje NFZ: 

  • Dostępność testów dla personelu medycznego jest powszechna.
  • Nie ma ograniczeń sugerujących, że badania dotyczą wyłącznie pracowników medycznych i pacjentów szpitali jednoimiennych. 
  • Rozliczanie i finansowanie kosztów poniesionych testów będzie następowało poprzez podmioty wpisane do wykazu ogłaszanego przez wojewodę, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny (listy podmiotów publikowane są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia  https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid ).
  • Decyzje o skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie.
  • Narodowy Fundusz Zdrowia, jako publiczny płatnik, gwarantuje i w pełni zabezpiecza finansowanie badań oraz wszystkich świadczeń związanych z leczeniem COVID-19.

 

Komunikat NFZ                       Zarządzenie Nr 59/2020/DSOZ

Dodane: 2020-04-15, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj