logo: NIL

Od 1 lipca 2018 r. refundacją objęta jest szczepionka VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka, we wskazaniu: czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce (cena dla pacjenta: 22,88 zł).

Od 1 września 2020 r. szczepionka ta jest dostępna bezpłatnie także dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Jest to odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi z 12 sierpnia 2020 r, w którym podkreślał, że osoby powyżej 75 roku życia powinny mieć zapewnioną możliwość nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie – jest to realny środek ochrony życia i zdrowia tych osób, szczególnie w nadchodzących miesiącach.

Apel prezesa NRL był reakcją na sierpniowy projekt obwieszczenia MZ ws. wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który miał wejść w życie 1 września 2020 r. Ówczesna wersja projektu nie przwidywała pełnej refundacji szczepień przeciwko grypie dla seniorów powyżej 75 roku życia.

 

W piśmie MZ dodatkowo poinformowało, że w trosce o profilaktykę w postaci szczepień przeciw grypie, Minister Zdrowia zakończył wydaniem pozytywnej decyzji kolejne dwa postępowania o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu szczepionek przeciw grypie. Dzięki temu od 1 września 2020 r. w refundacji aptecznej dostępne są:

  1. Fluenz Tetra, aerozol do nosa, zawiesina, 1 dawka, we wskazaniu: zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia (cena dla pacjenta: 47,87 zł)
  2. Influvac Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka, we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży (cena dla pacjenta: 24,95 zł)

Został także złożony wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla produktu VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, 1 dawka, we wskazaniu: czynne uodpornienie osób do 65. roku życia, w tym kobiet w ciąży, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia oraz bierne uodpornienie niemowląt od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy po szczepieniu kobiet w ciąży, a także grup ryzyka (osoby przewlekle chore i personel medyczny) w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce. Wniosek ten przeszedł ocenę formalno-prawną i aktualnie jest oceniany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Po wydaniu przez Prezesa AOTMiT rekomendacji wniosek zostanie przekazany Komisji Ekonomicznej celem przeprowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia urzędowej ceny zbytu, poziomu odpłatności oraz wskazań, w którym lek ma być refundowany.

Dysponując rekomendacją Prezesa Agencji oraz stanowiskiem Komisji Ekonomicznej, uwzględniając kryteria ujęte w art. 12 wspomnianej ustawy, Minister Zdrowia podejmie decyzję o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku we wnioskowanym wskazaniu.

Dodane: 2020-09-11, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj