30 września 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Prezesa i Wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem Adamem Niedzielskim.

Otwierając spotkanie minister Niedzielski omówił zarys strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce i zwrócił się z prośbą o jej zaopiniowanie przez samorząd lekarski.

Prezes NRL Andrzej Matyja przedstawił najpilniejsze i aktualne postulaty:

 • Przedłużenie ustawowego upoważnienia dla kolegialnych organów izb lekarskich do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.
 • Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za błędy medyczne popełnione nieumyślnie.
 • Wynagrodzenia lekarzy - udział Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowach i pracach nad zasadami wynagradzania lekarzy i wysokością wynagrodzeń, w tym rozmowy nt. lekarzy specjalistów, których wynagrodzenie w kwocie 6.750 zł obowiązuje jedynie do końca 2020 r.
 • Wdrożenie nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
 • Stomatologia:
  • Wspieranie przez państwo systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów,
  • Uporządkowanie koszyka świadczeń i wyceny świadczeń,
  • Przepisy konkursowe NFZ na udzielanie świadczeń.

Pozostałe tematy:

 1. udział przedstawicieli samorządu w zespołach ministerialnych kluczowych dla systemu opieki zdrowotnej – porada farmaceutyczna,
 2. współpraca przy powoływaniu przez MZ konsultantów krajowych,
 3. ustny egzamin PES jesienią i pytania na egzaminach PES,
 4. współpraca przy wyjaśnianiu wątpliwości ostatniej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza,
 5. powołanie w MZ zespołu ekspertów dot. strategii walki z COVID-19,
 6. spójność wytycznych i zaleceń podczas pandemii COVID-19.

 

Dodane: 2020-09-30, przez: Rafał

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj