logo: NIL

Informujemy, że dziś odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP poświęcone programowi szczepień przeciwko COVID-19 oraz rozpatrzeniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. W posiedzeniu wziął udział Prezes NRL Andrzej Matyja.

W trakcie omawiania zamierzeń rządu dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 przedstawiono informację o opublikowaniu dziś dokumentu pt. Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Dokument ten został opublikowany na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostanie zaopiniowany przez Naczelną Radę Lekarską w najbliższy piątek.

W trakcie omawiania ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu przedstawił bardzo długą listę zastrzeżeń do ustawy, w tym zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Lista ta zbieżna była z uwagami zgłaszanymi do projektu tej ustawy przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i prezentowanymi podczas prac w Komisji Zdrowia Sejmu.

Prezes Matyja w swoim wystąpieniu podkreślił, że ustawa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów a jej treść wskazuje na to, że jest to ustawa nie o kadrach medycznych lecz o agencjach pośrednictwa pracy.

Komisja Zdrowia Senatu większością głosów podjęła uchwałę rekomendującą odrzucenie ustawy całości.

Posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP - Senat Console

Dodane: 2020-12-08, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj