Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o odstąpienie od organizacji części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2021 r. W piśmie tym wskazano również, że ostateczną decyzję o odstąpieniu od tej części egzaminu Minister powinien w każdej dziedzinie medycyny opierać na opinii właściwego konsultanta krajowego.

Wobec powyższego Prezes NRL skierował pismo do Konsultantów Krajowych z prośbą o zajęcie stanowiska czy w ich ocenie, w sytuacji drastycznego wzrostu liczby zachorowań, rozszerzenia obostrzeń związanych z pandemią na obszar całego kraju oraz przy uwzględnieniu apelu Ministra Zdrowia o ograniczenie mobilności w nadchodzących tygodniach, możliwe jest przeprowadzenie części ustnej PES w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne zdających oraz zapewniający im względnie komfortowe warunki przystąpienia do tego najtrudniejszego w karierze lekarskiej egzaminu.

Prezes NRL zaznaczył, że wyniki części ustnej PES z lat poprzednich miały stosunkowo niewielki wpływ na ostateczny wynik (pozytywny lub negatywny) całego egzaminu. Oznacza to, że cześć pisemna egzaminu pozwala na dostateczną weryfikację wiedzy osób przystępujących do egzaminu. Prezes NRL wierzy, że kierując się bezpieczeństwem młodszych Koleżanek i Kolegów Konsultanci Krajowi przychylą się do apelu o odstąpienie od organizacji części ustnej PES w sesji wiosennej 2021 r.

W piśmie podkreślono, że stanowisko Konsultantów w tej sprawie będzie miało kluczowe znaczenie dla decyzji, jaką w sprawie odstąpienia od organizacji części ustnej PES podejmie Minister Zdrowia.

Dodane: 2021-03-19, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj