logo: NIL

Telemonitoring urządzeń wszczepialnych stanowi jedno z kluczowych rozwiązań telemedycznych, które umożliwia sprawowanie efektywnej opieki zdrowotnej nad pacjentami z urządzeniami wszczepialnymi. Z uwagi na zasadność, możliwość oraz potrzebę zwiększenia udziału TMUW w systemie opieki zdrowotnej, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza we współpracy z przedstawicielami środowiska medycznego opracowała raport specjalistyczny, w którym przedstawione zostały poszczególne aspekty wykorzystania telemonitoringu urządzeń wszczepialnych w systemie opieki zdrowotnej. 

Cel raportu: promocja TMUW jako kompleksowego, wysokojakościowego sposobu sprawowania opieki telemedycznej nad pacjentami z niewydolnością serca.

Zawartość raportu: Publikacja opisuje kluczowe uwarunkowania społeczno-prawno-organizacyjne dotyczące poszczególnych aspektów stosowania TMUW, a także możliwe propozycje zmian systemowych umożliwiających szersze wykorzystanie przedmiotowej technologii.

Patroni raportu: Rzecznik Praw Pacjenta, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, liczne towarzystwa naukowe (w tym sekcje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) oraz 12 organizacji pacjenckich (w tym organizacji zrzeszonych w ramach Porozumienia Organizacji Kardiologicznych „Razem dla serca” oraz grupy ICDefibrylatorzy).

 

Raport jest dostępny bezpłatnie w wersji pełnej i skróconej  poniżej w wersji pdf lub bezpośrednio na stronie internetowej: http://telemedycyna-tmuw.pl/.

Dodane: 2021-05-07, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj