W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego w skład wchodzą:

 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Połoznych
  • Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP
  • Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
  • Grażyna Cebula- Kubat –  Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL
  • Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
  • Ewa Ochrymczuk Przewodnicząca OZZPDMiF
  • Dorota Kowalczyk-Cyran Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii
  • Monika Mazur – Przewodnicząca OZZTMR
  • Agata Wajdzik – Wiceprzewodnicząca OZZTMR
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Beata Rozner – Przewodnicząca OZZPBOAiIT
  • Wioletta Słowińska – Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT
 • ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
  • Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZPMSWiAP
 • z Naczelnej Izby Lekarskiej:
  • Artur Drobniak – Wiceprezes NRL
  • Michał Bulsa – członek Prezydium NRL
 • z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:
  • Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP
  • Andrzej Tytuła – członek Prezydium NRPiP
 • z Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
  • Maciej Krawczyk – Prezes KRF
  • Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF
 • z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych:
  • Alina Niewiadomska – Prezes KRDL
  • Matylda Kłudkowska – Wiceprezes KRDL
 • z Naczelnej Izby Aptekarskiej:
  • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes NIA
  • Małgorzata Pietrzak – Wiceprezes NIA

Kolejne organizacje związkowe zawodów medycznych dołączają do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (aktualizacja z dnia 30 sierpnia 2021 r.): 

 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
  • Roman Badach-Rogowski - Przewodniczący KZZPRM
 • Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych
  • Jarosław Madowicz - Prezes PTRM
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
  • Cezary Staroń - Przewodniczący OZZTME
  • Ewa Dziurda-Józefowska - Wiceprzewodnicząca OZZTME 
 • Federacja Porozumienie Zielonogórskie

 

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

 1. Natychmiastowa zmiana ustawy o wynagrodzeniach.
 2. Natychmiastowe zrównanie wynagrodzeń medyków do średniej Unii Europejskiej.
 3. Rządzie! Płać realnie za leczenie, a nie po przecenie!
 4. Nie róbcie z medyków urzędników – STOP BIUROKRACJI!
 5. Nie ma medyków – nie ma leczenia. Same łóżka nie leczą!
 6. Pacjencie, chcemy żebyś był bezpieczny! Bezpieczeństwo medyka = bezpieczeństwo pacjenta.

 

NA 11 WRZEŚNIA 2021 r. NA GODZINĘ 12:00 ZAPLANOWANO W WARSZAWIE

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Już teraz zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!

Foto: A.Szczypczyk, Naczelna Izba Lekarska

Dodane: 2021-08-02

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj