Tylko do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o stypendia NRL


O stypendium mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia. 

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach celem dokształcenia zawodowego.

Wniosek może dotyczyć wyłącznie wydarzenia, które odbędzie się w terminie późniejszym niż data ogłoszenia informacji o przyznanym stypendium oraz nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o przyznanym stypendium.

Wnioski można składać pod adresem: https://stypendia.nil.org.pl gdzie znajdują się także wszelkie informacje odnośnie stypendiów.

Dodane: 2021-08-25

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj