logo: NIL

W dniu 9 września 2021 r. Naczelna Izba Lekarska otrzymała korzystne postanowienie NSA uchylające postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  z dnia 18 maja 2021 r. sygn. akt II SAB/Łd 62/21 o zawieszeniu postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi Naczelnej Izby Lekarskiej na bezczynność Dyrektora CEM, który odmówił udostępnienia treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby PES, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w  latach 2016 - 2020 w sesji wiosennej i jesiennej.

WSA w Łodzi, zawieszając postępowanie, wskazywał, że rozstrzygnięcie tej sprawy uzależnione jest od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badającego – na wniosek NRL- zgodność z Konstytucją art. 16rc ust.6 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Naczelna Izba Lekarska zaskarżyła do NSA postanowienie WSA w Łodzi o zawieszeniu postępowania uznając, że zawieszenie jest niezasadne w sytuacji, gdy sprawa została wniesiona do TK ponad cztery lata temu, zaś termin jej rozpoznania przez TK nie został dotąd wyznaczony, a ponadto gdy NSA w jednym z wcześniejszych wyroków stwierdził już wtórną niekonstytucyjność obecnych przepisów o dostępie do pytań z egzaminów lekarskich. 

Uwzględniając zażalenie złożone przez NIL Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt III OZ 576/21) uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ulega wątpliwości, że oczekiwanie na wydanie orzeczenia przez TK byłoby złamaniem zasady szybkości postępowania określonej w art. 7 k.p.a, a przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK i zawieszenie w tych warunkach postępowania sądowoadministracyjnego godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu.

W wyniku orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi będzie zobowiązany do rozpoznania skargi Naczelnej Izby Lekarskiej na bezczynność Dyrektora CEM w udostępnianiu informacji publicznej - treści pytań egzaminacyjnych  wykorzystanych na potrzeby PES w  latach 2016 – 2020.

Dodane: 2021-09-13

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj