logo: NIL

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

W dniu 23 czerwca 2017 r. Naczelna Rada Lekarska ustanowiła Medal im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni” za zasługi w działalności społecznej oraz filantropijnej ukierunkowanej na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym.

Zgodnie z Regulaminem nadawania Medalu rocznie przyznawane są nie więcej niż dwa Medale.

Zapraszamy członków i organy izb lekarskich, a także przedstawicieli instytucji związanych z ochroną zdrowia, do zgłaszania kandydatur osób lub instytucji, które były i/lub są szczególnie zaangażowane w działalność o charakterze społecznym lub filantropijnym i zasługują, Waszym zdaniem, na przyznanie Medalu Hominem Inveni.

Regulamin nadawania Medalu im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni” oraz Formularz Wniosku o nadanie Medalu można pobrać ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Medalu Hominem Inveni: NIL - Dokumenty.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Medal Hominem Inveni” lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@hipokrates.org w terminie do 10 grudnia 2021 r.

Łączę wyrazy szacunku,

Mariusz Janikowski

Kanclerz Kapituły Medalu Hominem Inveni

 

Dodane: 2021-10-22, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj