logo: NIL

19 listopada 2021 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem w celu omówienia obecnych problemów w ochronie zdrowia, w tym związanych z pandemią COVID-19. Podkreślono pilną potrzebę zwiększenia zakresu szczepień, jak również podejmowania innych działań organizacyjnych i prawnych mających na celu zmniejszenia skali zagrożeń. Inne wątki rozmowy dotyczyły problemu uregulowania odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy, w tym ustawy o biegłych sądowych. Poruszono też szereg konkretnych spraw, z którymi NRL zwracała się w ostatnim czasie do RPO. Zdaniem obu rozmówców, potrzebne jest szybkie wsparcie ze strony państwa dla systemu ochrony zdrowia, tak aby konstytucyjne prawo obywateli do opieki zdrowotnej mogło być skuteczniej realizowane.

foto: biuro RPO

Dodane: 2021-11-25, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj