logo: NIL

2 grudnia 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

UCHWAŁA Nr 167/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie organizacji posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej oraz komisji, zespołów, ośrodków i innych ciał doradczych w związku z falą epidemii SARS-CoV-2

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342, z późn. zm.), art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095)  oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze rosnącą liczbę zakażeń oraz zgonów wywołanych COVID-19, przy uwzględnieniu faktu pojawienia się nowego wariantu wirusa, kierując się troską o zdrowie członków samorządu lekarskiego zaangażowanych w jego pracę, począwszy od dnia 6 grudnia 2021 r. do odwołania posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, komisji, zespołów, ośrodków i innych ciał doradczych powołanych w strukturach Naczelnej Izby Lekarskiej będą odbywały się wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub organy te będą podejmowały uchwały w trybie obiegowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodane: 2021-12-02, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj