logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 22 kwietnia 2022 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie Europejskiego Tygodnia Szczepień
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji
  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

 

STANOWISKO Nr 29/22/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie Europejskiego Tygodnia Szczepień

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wobec zbliżającego się Europejskiego Tygodnia Szczepień podkreśla ogromną wagę, jaką dla profilaktyki chorób zakaźnych mają szczepienia ochronne. Europejski Tydzień Szczepień to okres, w którym warto poświęcić uwagę nadal aktualnej potrzebie budowania zaufania społecznego do szczepień, jako najskuteczniejszej metody zapobiegania chorobom zakaźnym.

Prezydium popiera działania Światowej Organizacji Zdrowia oraz powołanej przez Komisję Europejską Koalicji na rzecz szczepień (Coalition for Vaccination) zrzeszającej europejskie organizacje zawodów ochrony zdrowia, które dążą do zapewnienia równego i jak najszerszego dostępu do szczepień ochronnych dla wszystkich mieszkańców Europy, w tym uchodźców.

 

STANOWISKO Nr 30/22/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji, o którym poinformował Pan Waldemar Kraska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 31 marca 2022 r., znak: DIWP.0210.6.2022.MG, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

 

STANOWISKO Nr 31/22/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych, o którym poinformował Pan Bernard Waśko Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych pismem z dnia 12 kwietnia 2022 r., znak: DSOZ-WLS.400.24.2022 2022.124479.AUO, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 32/22/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych, o którym powiadomiła Pani Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny, pismem z dnia 6 kwietnia 2022 r., znak: PR.022.3.2021.MZI, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

Dodane: 2022-04-25, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj