logo: NIL

Koleżanki i Koledzy,

w związku z akcją protestacyjną przeciwko niedofinansowaniu ochrony zdrowia w Polsce, organizowaną przez OZZL, pragnę przypomnieć treść Apelu Naczelnej Rady Lekarskiej z 27 października 2017 r.

„Naczelna Rada Lekarska, uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy, zwraca się do lekarzy o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu.”

W obliczu braku radykalnych zmian w finansowaniu ochrony zdrowia ze środków publicznych i pogarszania się warunków pracy lekarzy, apel ten nie stracił na aktualności. Jest dla nas wiążący i zachęcam do zastosowania się do jego zapisów.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes NRL

Dodane: 2019-08-12, przez: Marcin

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj