W odniesieniu do wypowiedzi medialnych ministra zdrowia, wprowadzających opinię publiczną w błąd w kwestii postulowanego przez środowisko lekarskie wdrożenia systemu bezpieczeństwa leczenia opartego na idei no-fault, prezes NRL Łukasz Jankowski zaprosił Adama Niedzielskiego na organizowaną w NIL 3 sierpnia konferencję ekspercką „Ratowanie życia to nie przestępstwo”.

„Będzie to dobra okazja do skonfrontowania Pana przeświadczeń z faktycznymi postulatami środowiska lekarskiego” – napisał w liście do ministra zdrowia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. „Jestem przekonany, że zapoznanie się z memorandum oraz udział w dyskusji pomogą Panu lepiej zrozumieć znaczenie – niemającego nic wspólnego z bezkarnością – prawdziwego no-fault, będącego systemem komplementarnych rozwiązań przekładających się na poprawę bezpieczeństwa leczenia – z perspektywy i pacjenta, i lekarza” – podkreśla Łukasz Jankowski.

 

Pełna treść pisma:

Szanowny Panie Ministrze,

odnosząc się do Pana wypowiedzi medialnych, wprowadzających opinię publiczną w błąd w kwestii postulowanego przez nasze środowisko wdrożenia systemu bezpieczeństwa leczenia opartego na idei no-fault, zapraszam Pana na organizowaną 3 sierpnia o godz. 10.00 w Naczelnej Izbie Lekarskiej konferencję ekspercką „Ratowanie życia to nie przestępstwo”. Będzie to dobra okazja do skonfrontowania Pana przeświadczeń z faktycznymi postulatami środowiska lekarskiego.

Podczas konferencji zaprezentujemy Memorandum w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości leczenia poprzez wprowadzenie systemu opartego na idei no-fault. Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów, którzy do memorandum odniosą się z perspektywy pacjenckiej, prawnej, pod kątem bezpiecznych rozwiązań niezbędnych w ochronie zdrowia a działających już np. w lotnictwie.

Przygotowane w NIL memorandum zawiera m.in. diagnozę aktualnej sytuacji, wskazuje skutki braku no-fault w Polsce i proponuje kierunek rozwiązań. Jestem przekonany, że zapoznanie się z memorandum oraz udział w dyskusji pomogą Panu lepiej zrozumieć znaczenie – nie mającego nic wspólnego z bezkarnością – prawdziwego no-fault, będącego systemem komplementarnych rozwiązań przekładających się na poprawę bezpieczeństwa leczenia – z perspektywy i pacjenta, i lekarza. Rekomendowane przez nasze środowisko założenia tego mechanizmu sprawdzają się w państwach o wysokich standardach opieki zdrowotnej.

Liczę na Pana obecność oraz zapraszam do dialogu w tym i we wszystkich innych tematach z zakresu ochrony zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Jankowski

Dodane: 2022-08-01, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj