logo: NIL

Naczelna Izba Lekarska zorganizowała dla mediatorów z okręgowych izb lekarskich szkolenie dotyczące mediacji – z różnych punktów widzenia i na różnych jej etapach. Wykłady połączone z dyskusjami przeprowadzone zostały 25 listopada w siedzibie NIL. Było to wydarzenie hybrydowe. 

 

Uczestników przywitała mediator Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Marzena Plucińska. O problematyce definicji mediacji w kontekście jej zasad mówiła r. pr. dr Katarzyna Antolak-Szaymański, a o mediacji w izbach lekarskich z punktu widzenia pełnomocnika adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka. Mediacja na etapie postępowania wyjaśniającego z punktu widzenia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej były tematem wystąpienia dr. n. med. Zbigniewa Kuzyszyna. Lek. Piotr Winciunas przygotował prezentację, w której skoncentrował się na etapie postępowania przed sądem lekarskim z perspektywy Naczelnego Sądu Lekarskiego. Wśród zagadnień znalazły się kompetencje miękkie mediatora – kwestie te poruszył Mirosław Borek, psycholog. Na koniec dr Paulina Tomaszewska odniosła się do mediacji w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów w oparciu o wyniki badań ankietowych.  

 

Jak podkreśla samorząd lekarski, mediacje stwarzają przestrzeń dla porozumienia, wyjaśnienia, dialogu np. między pacjentem a lekarzem, między samymi lekarzami jak i lekarzem i szpitalem czy przychodnią, w przypadku sytuacji spornej czy wzbudzającej wątpliwości. Konsensus na tym etapie pozawala uniknąć kolejnych kroków – prawnych, sądowych, gdzie strony narażone na czasochłonne procesy, generujące koszty, pochłaniające wiele energii.  

 

Samorząd lekarski widzi potrzebę wzmacniania roli mediacji, rozpowszechniania i wdrażania coraz lepszych narzędzi, w tym zmiany przepisów, które ułatwiłyby prowadzenie mediacji w izbach lekarskich.  

Dodane: 2022-11-28, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj