Wymiana doświadczeń i rozwiązań na upraktycznienie współpracy między dostawcami a użytkownikami Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), czyli UserKon – spotkanie konsultacyjne z użytkownikami systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia odbyło się 25 stycznia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jest to wspólna inicjatywa Naczelnej Izby Lekarskiej, Centrum e-Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Eksperci już od wielu miesięcy działają nad wdrożeniem ulepszeń w SMK i RPWDL, opierając się na uwagach środowiska lekarskiego gromadzonych na bieżąco przez NIL. Efekty prac zostały przedstawione podczas dyskusji.

W spotkaniu, w formie hybrydowej, wzięli udział przedstawiciele samorządu lekarskiego - sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorz Wrona i przewodniczący Zespołu ds. e-zdrowia NIL Michał Gontkiewicz,, Centrum e-Zdrowia z dyrektorem Pawłem Kikosickim na czele, Ministerstwa Zdrowia oraz lekarze i lekarze dentyści – użytkownicy SMK i RPWDL. Było to pierwsze wydarzenie z planowanego cyklu z udziałem kierowników projektów oraz analityków. Podczas dyskusji zaprezentowano m.in. zmiany rozwojowe – już wdrożone oraz te, które są jeszcze w planach – w ww. systemach.

- Rozwój e-zdrowia i współczesnej medycyny opiera się na technologiach i te technologie cały czas się rozwijają. W czasie pandemii olbrzymi zastrzyk i przyspieszenie tego wszystkiego spowodowało, że niektórzy gubią się, mają problem, żeby się znaleźć, a niektórzy, aktywnie użytkując to, widzą pewne przestrzenie, które musimy zmieniać i poprawiać. Dlatego chcemy, żeby ta współpraca była jak najlepsza, jak najściślejsza i żebyśmy nie spotykali się na konferencjach i rozmawiali o tym, co udało się zrobić, a właśnie na spotkaniach warsztatowych takich, jak to – powiedział Michał Gontkiewicz na otwarciu wydarzenia.

- Jesteśmy w przededniu opublikowania naszej strategii. Dokumentu, który będzie na kilka najbliższych lat mówił o tym w jaki sposób Centrum będzie się rozwijało i elementem tej strategii jest właśnie takie podejście proużytkownicze, czyli projektowanie usług i ich rozwój wspólnie z użytkownikami – dodał Paweł Kikosicki, zapowiadając współpracę również z innymi samorządami medycznymi.

Podczas UserKonu przedstawiono założenia dla nowego systemu RPWDL, który ma zastąpić dotychczasowy rejestr. Jest to realizacja postulatu samorządu lekarskiego oraz zgłaszanych uwag i propozycji rozwiązań przez samych użytkowników. RPWDL 2.0 ma być bardziej wydajny dzięki optymalizacji procesów. Został zaprojektowany zgodnie z zasadami UX/UI, przez co jego obsługa będzie prostsza i intuicyjna, a wypełnianie wniosków rejestrowych (o wpis do rejestru, o zmianę wpisu, wykreślenie wpisu z rejestru) będzie krótsze. Wśród wdrożonych zmian znajduje się m.in. nowy interfejs użytkownika, moduł „Jak rozpocząć prywatną praktykę” i nowa wyszukiwarka praktyk zawodowych. Wprowadzono również dodatkowe formaty, reguły walidacyjne i słowniki, co poprawi jakość i wiarygodność gromadzonych danych. Uruchomienie systemu zaplanowano na początek listopada 2023 r.

Omówiono również działający od lipca 2022 r SMK II, który ma uspójnić proces kształcenia kadr medycznych, jak i poprawić efektywność organizacji i planowania kształcenia specjalizacyjnego oraz jego monitorowania. Będzie on wdrażany etapowo, przy jednoczesnej integracji z SMK I oraz w oparciu o przyjęte regulacje prawne, przez co konieczne jest korzystanie z dwóch systemów jednocześnie. Zaprezentowano również nową funkcjonalność - Elektroniczną Kartę Specjalizacji (EKS). Jest to rozwiązanie intuicyjne w obsłudze i bardziej przyjazne użytkownikowi w porównaniu do SMK I. Wprowadzono do niego szereg udogodnień, m.in. podgląd przebiegu stażu, możliwość zbiorczego dodawania danych o zabiegach i procedurach czy raportowania o liczbie odbytych kursów i dyżurów.

W świetle zgłaszanych uwag planowane są m.in. szkolenia.

- Podczas naszych konsultacji zostały ukazane liczne nieprawidłowości, spowodowane głównie brakiem właściwych regulacji. Należy je uzupełnić. Udało nam się to z RPWDL 2.0 – możemy śmiało stwierdzić, że jest to nasz sukces. Na pewno potrzebne są kolejne tego typu spotkania, aby urealniać kolejne założenia, szczególnie te dotyczące SMK, który nadal budzi wiele emocji.

Wierzę, że współpraca NIL, CeZ oraz MZ sprawi, że w najbliższym czasie doprowadzi do jego właściwej, to znaczy funkcjonalnej, formy, dla dobra wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów – podsumował Michał Gontkiewicz.

Dodane: 2023-01-25, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj