Na prośbę prezesa NRL Łukasza Jankowskiego działająca przy Ministrze Zdrowia Rada Organizacji Pacjentów zajęła się tematem kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. W trakcie posiedzenia, w którym wzięli udział prezes NRL Łukasz Jankowski i wiceprezes NRL Klaudiusz Komor, zwracano uwagę przede wszystkim na kwestie jakości kształcenia przekładającej się na bezpieczeństwo pacjentów. Rozmawiano także o koniecznych zmianach w Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz możliwości zacieśnienia współpracy między organizacjami reprezentującymi pacjentów a samorządem lekarskim.

- W przestrzeni publicznej toczą się szerokie dyskusje na temat jakości kształcenia. Podejmowane są również decyzje zmierzające do gwałtownego zwiększenia liczby studentów kierunków lekarskich, co budzi obawy o jakość kształcenia przyszłych lekarzy. W tym kontekście istotny jest głos organizacji reprezentujących pacjentów. Jestem przekonany, że dyskusje, dialog, wymiana różnych punktów widzenia i doświadczeń są niezwykle istotne wobec wprowadzania w życie nowych rozwiązań i planowania związanej z nimi strategii – podkreślił prezes NRL Łukasz Jankowski.

Podczas posiedzenia Rady Organizacji Pacjentów przy MZ rozmawiano o mechanizmach i narzędziach mogących pomóc w zapewnianiu utrzymywania jakości kształcenia na odpowiednim - bezpiecznym dla pacjentów - poziomie.

- Mamy poczucie, że Ministerstwo Zdrowia obrało strategię typu „kształćmy jak najwięcej absolwentów kierunków lekarskich, twórzmy te kierunki na jak największej liczbie uczelni i jakoś to będzie”. Samorząd lekarski, w gestii którego będzie za kilka lat przyznawanie prawa wykonywania zawodu obecnym i przyszłym studentom medycyny, który nad wykonywaniem zawodu sprawuje pieczę, nie podziela optymizmu rządzących względem jakości kształcenia. Szkolenie lekarzy nie odbywa się jedynie na salach wykładowych. Mamy obawy co do zaplecza dydaktycznego i kadry dydaktycznej. Rozumiemy, że wobec braków kadrowych w niewydolnej publicznej ochronie zdrowia najprostszą i najpopularniejszą politycznie wydaje się decyzja o „produkcji” kadry, jednak problem jest o wiele bardziej złożony i należałoby skupić się również na organizacji lepszych warunków leczenia – dla pacjentów i lekarzy – powiedział prezes NRL Łukasz Jankowski.

Przedstawiciele samorządu lekarskiego w dyskusji zwracali uwagę również na działania projakościowe i konieczność zniesienia utrudnień w wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, które możliwe jest poprzez wprowadzenie systemu bezpieczeństwa leczenia opartego na idei no-fault. Stanowi to jeden z głównych postulatów środowiska lekarskiego.  

Uczestnicy spotkania są zgodni co do potrzeby zacieśnienia dalszej współpracy i podjęcia wspólnych działań. Planowane jest kolejne spotkanie - w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.    

Dodane: 2023-02-02, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj