Naczelna Izba Lekarska, będąc członkiem Porozumienia Organizacji Lekarskich, działa na rzecz skonsolidowania środowiska lekarskiego we wspólnym celu, jakim jest wstrzymanie procesu legislacyjnego, szkodliwego dla pacjentów i lekarzy projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. 

Rządowy projekt ustawy najprawdopodobniej rozpatrywany będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP 12-14 kwietnia br. Mimo uchwały Senatu o jego odrzuceniu i ciągłego sprzeciwu środowiska medycznego istnieje niestety ogromne ryzyko jego przyjęcia w Sejmie i przekazania Prezydentowi RP do podpisu. 

Samorząd lekarski od początku procedowania projektu zwraca uwagę, że jego zapisy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Mimo wielokrotnych prób podjęcia dialogu i współpracy przy ustawie, propozycje środowiska lekarskiego były permanentnie ignorowane. Wobec tego Porozumienie Organizacji Lekarskich skierowało do Prezydenta RP Andrzeja Dudy petycję o weto dla rządowej propozycji ustawy. 

Naczelna Izba Lekarska od momentu powstania inicjatywy weta, poprzez komunikowanie na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, newsletterach, listach do prezesów Okręgowych Rad Lekarskich i ich członków, pismach do towarzystw naukowych, a także za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanych do wszystkich lekarzy zachęca do konsolidacji środowiska lekarskiego i złożenia podpisu pod petycją, na rzecz wspólnego dobra pacjentów i lekarzy. 

Tu możesz podpisać petycję 

Dodane: 2023-04-12, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj