- Forum to głos społeczeństwa. Jesteśmy dowodem, że współpraca w kwestii lepszej jakości świadczeń i bezpieczeństwa leczenia jest możliwa. Stawiamy na dialog z udziałem pacjentów, profesjonalistów medycznych i decydentów – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podczas inauguracji Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. 

Forum zostało powołane przez Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL), zrzeszające Naczelną Izbę Lekarską, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumienie Rezydentów OZZL, w związku z odrzuceniem przez Sejm ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Jest to oddolna inicjatywa, która ma na celu zaprojektowanie zmian w ochronie zdrowia na korzyść pacjentów i lekarzy – więcej tutaj

Podczas pierwszego spotkania w ramach Forum, które odbyło się 10 maja w siedzibie NIL, przedstawiciele środowiska lekarskiego, samorządów zawodów medycznych, organizacji pacjentów, pracodawców, pracowników niemedycznych oraz towarzystw naukowych wspólnie pracowali nad postulatami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa pacjentów w ochronie zdrowia. W dyskusji wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w tym wiceminister Piotr Bromber oraz Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. 

Uczestnicy Forum podkreślali, że ustawa o jakości, która przepadła niedawno w Parlamencie, podzieliła środowisko, ale nadal jest potrzebna, tylko w innej formie, nieszkodliwej dla pacjentów i pracowników sytemu ochrony zdrowia. Ocenili, że zapowiedź resortu zdrowia o poselskim projekcie ustawy o jakości, który nie wymaga – w przeciwieństwie do projektów rządowych – konsultacji, jest kolejnym potwierdzeniem, że decydenci nie są nastawieni na dialog i działają tylko we własnym imieniu. 

Wyrażono również nadzieję, że właśnie w ramach Forum, wspólnie, opierając się na wzajemnym szacunku, uda się wypracować przepisy gwarantujące rzeczywiste podnoszenie i ocenę jakości oraz polepszenie warunków pracy, w tym bezpieczeństwo leczenia i pacjentów. 

Efektem dyskusji jest lista postulatów, która będzie przekazana Ministerstwu Zdrowia. - Zgodnie z deklaracją złożoną na naszym spotkaniu postulaty w trybie roboczym mają zostać przesłane do wszystkich uczestników Forum, żeby je uzupełnili o swoje uwagi czy dodali kolejne punkty, które dzisiaj nie wybrzmiały. Następnie postulaty będą podzielone na obszary, którymi zajmą się zespoły robocze – tłumaczy Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. 

Jeszcze w trakcie obrad odbyła się konferencja prasowa POL-u, podczas której prezes NRL zaznaczył, że spotkanie pokazało nie tylko duże zainteresowanie, ale również emocje środowiska wokół ustawy oraz samej jakości w ochronie zdrowia. - Dobrze, że mamy szansę rozmawiać, że każdy ma szansę wypowiedzieć swoje zdanie. Szkoda, że tak późno, szkoda, że jest to wymuszone tym, co dzieje się na zewnątrz – mówią uczestnicy dyskusji. A z drugiej strony chyba wszyscy mamy poczucie, że wykorzystujemy tę szansę, którą dostaliśmy od rzeczywistości, od Ministerstwa, szansę na otwarcie dialogu i poważne podejście do jakości. Umówiliśmy się, że prace Forum będą kontynuowane, one zresztą ciągle trwają. Czeka nas wielomiesięczna praca nad uzyskaniem jakości, jakości, którą dziś definiowaliśmy i która dziś rozumiana jest przez nas bardzo szeroko – powiedział. 

Przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat powiedziała, że nie spodziewała się tak pozytywnego oddźwięku i chęci do współpracy. - Poproszono nas, żeby to Forum nie zakończyło się po jednym czy dwóch spotkaniach. Uważamy, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że wszyscy – organizacje pacjenckie, pracodawcy i lekarze – czekali, żebyśmy coś takiego, jak cykliczne spotkania Forum odnośnie jakości i bezpieczeństwa organizowali

- Dostrzeżony jest brak obecności osoby ministra Niedzielskiego na tym spotkaniu, bo wydaje mi się, że na tak istotnym spotkaniu, na którym wypowiedziało się tyle osób – zwyczajnie szkoda. (…) Cieszę się, ze choć na chwile pojawili się wiceminister Bromber i Rzecznik Praw Pacjenta, jednak również nie zostali oni na dłuższą cześć tego spotkania i nie usłyszeli wszystkich perspektyw z powodu innych obowiązków. To jest moja żałość w stosunku do tego wszystkiego, że resort mówi o dialogu, ale w wielu miejscach się mimo wszystko nie pojawia, kiedy szansa na ten dialog się prezentuje – skomentował Sebastian Goncerz, szef Porozumienia Rezydentów OZZL. 

 

fot.: Alicja Szczypczyk, NIL

Dodane: 2023-05-11, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj