logo: NIL

Jakość kształcenia jest kwestią, o którą nie tylko nasz samorząd musi zabiegać w chwili bezrefleksyjnego tworzenia coraz większej liczby wydziałów lekarskich na uczelniach. W ochronie zdrowia ilość nigdy nie zastąpi nam jakości, która wymiernie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki naszym rozmowom z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi działania samorządów lekarskich już we wrześniu podczas Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej (ZEVA) temat jakości kształcenia będzie stanowił główny punkt programu konferencji – zaznacza Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

W dniach 15-18 maja odbywał się 127. Wyborczy Zjazd Niemieckiej Naczelnej Izby Lekarskiej, w którym wzięły udział delegacje z kilkunastu krajów Europy oraz z Izraela. Naczelną Izbę Lekarską reprezentowali Łukasz Jankowski, prezes NRL, oraz Wojciech Domka, kierownik Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL. Zjazd uświetniały robocze konferencje z udziałem takich organizacji jak m.in. Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy (ZEVA), Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych (EFMA), czy też Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME). 

Podczas jednego ze spotkań ZEVA, poruszyliśmy temat nowo powstających kierunków medycznych, na których mają kształcić się przyszli lekarze, oraz podzieliśmy się naszymi obawami związanymi z obniżeniem jakości kształcenia. Okazuje się, że ten problem nie dotyczy wyłącznie Polski, ale podobne kwestie próbują rozstrzygnąć samorządy lekarskie w kilku innych krajach. Stąd na prośbę naszej delegacji, wiodącym tematem wśród dyskusji panelowych, podczas konferencji ZEVA w we wrześniu (9-10) w Düsseldorfie, będzie jakość i system kształcenia w niektórych krajach europejskich. Panel będzie poświęcony problemom wynikającym z nieprzemyślanego zwiększania liczby wydziałów medycznych, co oczywiście prowadzi do zwiększenia liczby lekarzy, ale nie przekłada się na oczekiwane efekty ich przygotowania zawodowego – podkreśla dr Wojciech Domka. 

Delegacja NIL o potrzebie podjęcia tematu jakości kształcenia w kontekście tworzenia coraz większej liczby wydziałów medycznych rozmawiała również z przedstawicielami Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME), który swoją konferencję organizuje 10-11 listopada w Tallinie. Kwestie związane z jakością kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy z pewnością podejmie również konferencja Europejskiego Forum Stowarzyszeń Medycznych (EFMA), której gospodarzem będzie Naczelna Izba Lekarska. Spotkanie pod hasłem: „Solidarność z Ukrainą” odbędzie się w Warszawie już 22 czerwca br. O szczegółach konferencji będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych NIL. 

Dodane: 2023-05-19, przez: Adrian

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj