Na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej została przygotowana opinia prawna w sprawie kar nakładanych przez NFZ na lekarzy za nienależyte – zdaniem funduszu – określanie stopnia refundacji leków. NIL udostępnia wzory pism procesowych lekarzom, którzy chcą dochodzić swoich praw oraz bronić się przed niesłusznie nałożonymi karami. 

Sprawa tzw. nienależnej refundacji stała się głośna po tym, jak NFZ zaczął wzywać lekarzy z różnych stron Polski do zwrotu kosztów niektórych wystawionych recept na preparaty aminokwasowe dla dzieci. 

Nie można karać lekarzy, którzy walczą z chorobą człowieka na jego wczesnym etapie rozwoju w zgodny ze sztuką lekarską sposób. Zaangażowanie lekarzy w jak najlepsze przeprowadzenie procesu terapeutycznego dziecka, dzięki któremu może ono mieć szansę na prawidłowy rozwój, przy równoczesnym nałożeniu na medyków obowiązków administracyjnych, odwracających uwagę lekarza od jego priorytetowego zadania, stanowi swojego rodzaju pułapkę. Medyk staje się wówczas odpowiedzialny za błędy wynikające z nieprawidłowości organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce – podkreślali zebrani na spotkanych w NIL lekarze, na których NFZ nałożył kary. 

Samorząd lekarski w swoich apelach wielokrotnie zwracał uwagę, że lekarz nie może odpowiadać za konsekwencje wadliwych regulacji i nie może być za nie karany. Dotychczasowe działania NIL w celu zniesienia tego administracyjnego obowiązku doprowadziły do organizacji debaty w Senacie RP (Więcej o debacie) oraz powołania zespołu przy ministerstwie zdrowia, którego zadaniem jest opracowanie automatyzacji procesu refundacji. 

W celu obrony niesłusznie ukaranych lekarzy na zlecenie NIL przygotowana została analiza działań prawnych, które podjąć mogą indywidualni lekarze, aby zakwestionować nakładanie przez NFZ kar za przepisanie produktu objętego refundacją poza wskazaniami refundacyjnymi. 

Biuro prawne NIL dysponuje także wzorami pism procesowych – jedno z nich dotyczy sytuacji przed wytoczeniem postępowania przez NFZ; drugi natomiast swoje zastosowanie znajdzie w już toczącym się postępowaniu. 

Wspomniane wzory pism oraz analiza prawa będą udostępniane na wniosek zainteresowanego lekarza, przesłany na adres: rpl@nil.org.pl. 

Dodane: 2023-09-04, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj