Zgodnie z zasadami działania Rady ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministerstwie Zdrowia po pół roku przewodnictwo w niej przejmuje przedstawiciel zawodowego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Priorytet rady w najbliższym półroczu będą stanowiły działania na rzecz poprawy warunków pracy kadry dydaktycznej na wydziałach lekarsko-dentystycznych. 

Należy zniwelować zaniedbania, jakie w kwestii warunków pracy na wydziałach lekarsko-dentystycznych do tej pory popełniono. Nasze pół roku przewodnictwa poświęcimy na przywrócenie należnego prestiżu uczelniom medycznym, tak aby praca na wydziałach lekarsko-dentystycznych nie była przykrą koniecznością, ale znowu stanowiła wyróżnienie. Wierzę, że dzięki tym działaniom doprowadzimy do bardzo potrzebnego dzisiaj zwiększenia zasobów kadr dydaktycznych — zaznaczył wiceprezes NRL Paweł Barucha. 

Dotychczasowe starania samorządu lekarskiego, a w szczególności Komisji Stomatologicznej NRL w Radzie ds. Rozwoju Stomatologii przyniosły efekt w postaci przekazania minimum 140 mln ze środków publicznych na nadwykonania pierwszych siedmiu miesięcy w stomatologii. 

Wiceprezes NRL będzie przewodniczył Radzie do spraw stomatologii przez kolejne pół roku. Co pół roku zamiennie na Radzie przewodniczy przedstawiciel samorządu lekarskiego oraz przedstawiciel resortu zdrowia. Skład Rady ds. stomatologii przedstawia się następująco: 

 • konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, 

 • konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, 

 • konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji, 

 • konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, 

 • konsultant krajowy w dziedzinie protetyki, 

 • konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, 

 • konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, 

 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, 

 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, 

 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, 

 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, 

 • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, 

 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. 

Dodane: 2023-10-19, przez: Dział Komunikacji NIL

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj