Samorząd lekarski dostrzega narastający kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży. Pogłębiające się zaniedbania i ich naprawa powinny być priorytetem Rzecznika Praw Dziecka. Osobą pełniącą tę funkcję powinien być lekarz psychiatra, praktyk, mający doświadczenie m.in. w pracy w poradni psychiatrycznej, dlatego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło do Marszałka Sejmu RP kandydaturę lekarza Pawła Kukiza-Szczucińskiego. W naszej opinii to wartościowy ekspert, a jego kwalifikacje odpowiadają nie tylko odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą instytucja Rzecznika Praw Dziecka, ale i potrzebom polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży. Ma on pełne poparcie samorządu lekarskiego – zaznacza Damian Patecki, przewodniczący Komisji Naczelnej Rady Lekarskiej ds. kształcenia medycznego.

Pełna treść apelu poniżej oraz w załączniku pod komunikatem.

Apel Prezydium naczelnej rady lekarskiej z 16 listopada 2023 r. do Marszałka Sejmu RP

o zgłoszenie kandydatury lekarza Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka

W związku z upływem w dniu 14 grudnia 2023 r. kadencji Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Marszałka Sejmu RP o zgłoszenie kandydatury lekarza Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka nowej kadencji w latach 2023-2028.

Samorząd lekarski ma świadomość, iż w ostatnim czasie wyzwania przed którymi stoi Rzecznik Praw Dziecka istotnie wzrosły. Trwająca jeszcze do niedawna pandemia COVID-19, a obecnie toczący się konflikt za naszą wschodnią granicą sprawiły, iż kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży stale pogarsza się. Na problemy w tym zakresie zwracały uwagę niemal wszystkie ugrupowania startujące do Sejmu RP X kadencji. Dlatego ważne jest, aby pełnienie funkcji Rzecznika Praw Dziecka zostało powierzone osobie, która zarówno rozumie oraz chce rozwiązywać problemy z którymi aktualnie borykają się polskie dzieci oraz młodzież. W ocenie samorządu lekarskiego taką osobą jest lekarz Paweł Kukiz-Szczuciński, który już w 2018 roku kandydował na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, poparło go wówczas aż 171 posłanek i posłów z opozycyjnych klubów i kół poselskich.

Lekarz Paweł Kukiz – Szczuciński jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii pracującym w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, a także w szpitalnym oddziale dziecięcym. Był uczestnikiem licznych międzynarodowych medycznych misji humanitarnych. W ostatnich latach był m.in uczestnikiem pierwszej misji polskich lekarzy w Lombardii (2020 r.), niosąc pomoc ofiarom COVID - 19, a od 2022 roku zajmuje się ewakuacjami dzieci chorych na nowotwory z terenów Ukrainy, oraz dzieci ze strefy przyfrontowej. Doktor Paweł Kukiz-Szczuciński swoim działaniem udowadnia, że w obronie dzieci jest w stanie zaryzykować własne życie. Jego kompetencje w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego dzieci w połączeniu z osobistą odwagą, czynią go w opinii samorządu lekarskiego właściwym kandydatem, który będzie z całym oddaniem walczyć o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Polskie dzieci zasługują, by ich interesy reprezentował praktyk, pracujący na co dzień z dziećmi od wielu lat.

W związku z powyższym Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rekomenduje Marszałkowi Sejmu RP zgłoszenie na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2023 r. poz. 292) w związku z art. 30 ust. 1 Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P z 2022 r. poz. 990 z późn. zm.) wniosku w sprawie powołania lekarza Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka i przekazania go do rozpatrzenia przez Sejm RP.

Dodane: 2023-11-16, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj