Jednym z postulatów w ramach „siódemki NIL” była rezygnacja z kar nakładanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lekarzy, którzy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pacjentów leczyli i leczą zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Sprawy obciążeń finansowych związanych z tzw. nienależną refundacją preparatów mlekozastępczych przepisywanych niemowlętom są nadal w toku. Samorząd lekarski wielokrotnie występował w imieniu poszkodowanych lekarzy oraz nagłaśniał problem wadliwych regulacji dotyczących systemu refundacji.

- Ta sprawa wymaga załatwienia. Niestety Ministerstwo Zdrowia nie podjęło się tego zadania. Problem ten powinien zostać rozwiązany nie tylko poprzez analizę wskazań medycznych i rezygnację z kar w każdym przypadku, gdzie dobro pacjenta było czynnikiem nadrzędnym, ale również poprzez zniesienie obowiązku określania refundacji przez lekarzy na recepcie. Lekarz powinien leczyć, a nie refundować. Lekarz powinien na pierwszym miejscu stawiać interes pacjenta, a organy państwa nie powinny tego utrudniać czy zniechęcać lekarza do leczenia – przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Szef samorządu lekarskiego podkreśla, że uderzając w bezpieczeństwo lekarza uderza się w bezpieczeństwo pacjenta i samorząd nadal będzie zabiegać o zniesienie nałożonych kar oraz obowiązku określania poziomu refundacji na receptach. Dotyczy to również pozostałych postulatów, które – jak zaznacza prezes NRL – są wciąż aktualne i ważne dla środowiska lekarskiego.

- Analizując stan realizacji „siódemki NIL”, widzimy, że zaledwie jeden punkt został zrealizowany w całości. Większości naszych postulatów częściowo bądź wcale nie spełniono. Kadencja Pani Minister Sójki zbliża się do końca, natomiast my, niezależnie od tego, kto obejmie urząd Ministra Zdrowia, nie ustaniemy w działaniach, żeby nie tylko „siódemka NIL”, ale wszystkie postulaty, które dzisiaj wymagają urzeczywistnienia, jak reforma kształcenia medycznego, wprowadzenie systemu no-fault, doczekały się szybkiego wdrożenia – zapewnia prezes Jankowski.

Dodane: 2023-11-21, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj