Konieczność zmiany archaicznych przepisów odnoszących się do stwierdzania i dokumentowania zgonów nie budzi żadnych wątpliwości – podkreślił w piśmie do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego wiceminister zdrowia Marek Kos.

Samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę zmian przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku odnoszących się m.in. do obowiązków lekarza związanych ze stwierdzaniem zgonu. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024 r. nowych przepisów dotyczących wystawiania karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu, w komunikacie przypominającym stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu, podkreślono, że kolejne rozporządzenia piętrzą jedynie legislacyjne zawiłości, nie rozwiązując realnego problemu lekarzy w Polsce – więcej TUTAJ.

Ministerstwo Zdrowia podziela stanowisko samorządu lekarskiego dotyczące potrzeby podjęcia pilnych prac legislacyjnych w ww. zakresie, w tym w celu odbiurokratyzowania pracy lekarzy.

W piśmie wyjaśniono, że działania w celu zmiany przepisów przestarzałej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych były realizowane przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów. Nie doprowadziły one jednak do zakończenia tego procesu legislacyjnego, którego efektem byłoby uchwalenie przez Sejm RP projektowanych regulacji i ich wejście w życie. Natomiast przepisy obowiązujące od 1 stycznia odnoszą się do zmiany dotychczasowego wzoru karty zgonu (formy graficznej tego dokumentu), uwzględniającej aktualne regulacje ustawowe, tj. jej podział na trzy części i zakres danych i informacji przeznaczonych:

  1. do zarejestrowania zgonu;
  2. dla administracji cmentarza;
  3. dla potrzeb statystyki publicznej.

Wiceminister Kos wskazuje również, że obecnie w części karty zgonu przeznaczonej dla potrzeb statystyki publicznej informacja dot. wykształcenia zmarłego nie ma charakteru fakultatywnego, a jej brak nie może mieć wpływu na zarejestrowanie zgonu i sporządzenie aktu zgonu przez urząd stanu cywilnego.

Aktualnie analizowane są warianty zmian ustawowych, których efektem byłoby wprowadzenie w życie nowych regulacji.

Dodane: 2024-02-02, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj