22.03.2024 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się #2 śniadanie prasowe tym razem pod hasłem Mamy prawo być dobrze leczeni dotyczące jakości kształcenia lekarzy i nowo powstających kierunków lekarskich. Prelegentami byli – Łukasz Jankowski – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maria Kłosińska - kierownik Działu Mediów i Komunikacji NIL, przewodnicząca Zespołu Matek Lekarek w OIL w Warszawie i Damian Patecki - anestezjolog, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Izby Lekarskiej. 

W przestrzeni publicznej zaczyna się przygotowywanie gruntu pod pozostawienie „szkółek lekarskich”. Część z nich deklaruje otwarcie naboru na studia od czerwca, mimo otrzymania negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Obywatele tego nie rozumieją – mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski. 

Przedstawiciele mediów zapoznali się z obszernymi fragmentami negatywnych opinii PKA, z których wynika, że nowo powstające kierunki lekarskie nie są w należyty sposób przygotowane do rozpoczęcia kształcenia. Zarzuty Komisji dotyczą m.in. braku odpowiedniego zaplecza dydaktycznego, niezbędnej infrastruktury, niewystarczających kwalifikacji kadry oraz znacznych odległości dzielących daną uczelnię od miejsca odbywania obowiązkowych praktyk. 

Prezes NRL podkreślił, iż Polacy mają prawo do dobrego leczenia, a dopuszczanie do systemu ochrony zdrowia osób źle wykształconych to „dolewanie benzyny do ognia”.  

Kolejne śniadanie prasowe odbędzie się pod koniec kwietnia.  

Dodane: 2024-03-25, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj