W związku z wypowiedziami medialnymi Minister Zdrowia dotyczącymi roli zawodów medycznych, prezesi samorządów lekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz fizjoterapeutów podjęli wspólne stanowisko, w którym sprzeciwiają się antagonizowaniu oraz sprowadzaniu pracowników ochrony zdrowia do roli usługodawców, a pacjentów do roli klientów. Zaapelowano także o konstruktywną współpracę pomiędzy przedstawicielami resortu zdrowia a środowiskiem medycznym, w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Rozwiązania te powinny być także zgodne z obowiązującym prawem i zapewniać bezpieczeństwo leczenia.

- Ze strony ministerstwa oczekujemy – niezmiennie – dialogu i chęci wspólnego rozwiązywania palących problemów związanych z ochroną zdrowia, a nie emocjonalnych, antagonizujących nasze środowiska wypowiedzi o charakterze politycznym – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

 

Stanowisko z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych

Jako Liderzy Samorządów Zawodów Medycznych, wspólnie reprezentujący ponad 700tys. pracowników ochrony zdrowia, nie zgadzamy się na próby antagonizowania naszych zawodów, a także sprowadzania zawodów medycznych do roli usługodawców, a naszych pacjentów do roli klientów.

Jednocześnie podkreślamy, że wszelkie rozwiązania wprowadzane w ochronie zdrowia muszą być zgodne z obowiązującym prawem i zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom, a także bezpieczeństwo prawne pracownikom ochrony zdrowia.

Dodane: 2024-04-17, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj