Podczas drugiego i ostatniego dnia Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, delegaci procedowali propozycje zmian do Kodeksu Etyki Lekarskiej. Dyskusję rozpoczął przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Artur de Rosier, sprawozdając blisko dwuletni i wieloetapowy zakres prac nad nowelizacją KEL

Zgłoszono ponad 50 poprawek. Obrady przebiegały w atmosferze otwartej i konstruktywnej wymiany poglądów. Jednym z głównych punktów dyskusji była kwestia relacji lekarz-pacjent, w tym zachowanie podstawowych zasad etyki zawodowej w kontakcie z pacjentem.

Podczas głosowania nad nowymi przepisami delegaci zdecydowali o wprowadzeniu szeregu zmian mających na celu dostosowanie Kodeksu do zmieniających się realiów medycznych i postępującej cyfryzacji ochrony zdrowia. Wśród nowości znalazły się m.in. wytyczne dotyczące stosowania nowoczesnych technologii w praktyce lekarskiej oraz zalecenia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Ostateczna wersja dokumentu będzie dostępna na stronie NIL w ciągu kilku dni od zakończenia obrad.

fot. Karolina Bartyzel

Dodane: 2024-05-18, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj