Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów za kluczowe. Nasz apel ma na celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom – tłumaczy Damian Patecki, członek Prezydium i przewodniczący Komisji kształcenia medycznego NRL.

Pełna treść stanowiska:

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 27 czerwca 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa lekowego

Dostrzegając, że współczesny świat jest areną wielu konfliktów zbrojnych, mając po epidemii koronawirusa świadomość, że rynek produkcji leków i substancji czynnych oraz ich dystrybucji jest zależny od zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, a ponadto dostrzegając, że produkcja leków i ich dystrybucja może podlegać globalnym czynnikom o podłożu politycznym, co może w pewnych sytuacjach utrudnić polskim pacjentom dostęp do terapii lekowej, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela pogląd, że należy pilnie podjąć dyskusję na temat możliwości wzmocnienia produkcji leków i substancji czynnych w Polsce. Przez wzgląd na ważny interes społeczny działania takie powinny zostać podjęte zwłaszcza w zakresie leków, które są niezbędne do ratowania życia w stanach nagłych, ale także leków koniecznych do zapewnienia ciągłości leczenia pacjentom przewlekle chorym.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów w Polsce należy dążyć do tego, aby krajowy przemysł produkcji leków i substancji czynnych w mniejszym stopniu niż obecnie był zależny od zagranicznych dostawców. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku leków i substancji czynnych, które są krytycznie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa. Próba zmiany aktualnego modelu funkcjonowania rynku leków w Polsce zmierzałaby do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i dostępności terapii medycznej dla pacjentów nawet w przypadku różnego rodzaju kryzysów.

Dodane: 2024-06-28, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj