1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza do udziału w projekcie

Informujemy o możliwości udziału w projekcie pt. „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” realizowanym przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest pod patronatem Naczelnej Rady Lekarskiej.

Celem projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Personelowi zatrudnionemu w placówkach POZ (1 lekarzowi i 1 pielęgniarce) oferuje się możliwość odbycia, w ramach programu, szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia nowotworów głowy i szyi. Załączony poniżej program szkolenia obejmuje wykłady oraz zajęcia warsztatowe.

Udział w programie jest bezpłatny, dojeżdżającym uczestnikom organizatorzy zapewniają nocleg i zwrot kosztów przejazdu. Uczestnicy szkolenia uzyskają punkty edukacyjne, certyfikat ukończenia kursu, certyfikat ukończenia kursu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. POZ uczestniczący w projekcie będzie mógł skierować 10 pacjentów z podejrzeniem nowotworu głowy i szyi na specjalistyczne badania w Centrum Onkologii-Instytucie w Krakowie lub Warszawie (zwrot kosztów dojazdu dla pacjenta, krótkie terminy).

Zachęcamy do składania zgłoszeń na zapytanie ofertowe dostępne na stronie internetowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie pod adresem: http://przetargi.coi.pl/przetargi-nieograniczone-18/pozostale-18/zapytanie-ofertowe/2367-zo7118

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-01-18 18:39:17