1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Gratulacje dla Ministra Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przekazał Konstantemu Radziwiłłowi następujące gratulacje:

"Proszę przyjąć gratulacje z okazji objęcia stanowiska Ministra Zdrowia w nowo powołanym gabinecie Premiera Mateusza Morawieckiego.

Sprawowanie funkcji Ministra Zdrowia to niełatwa rola, stanowiąca szczególne wyzwanie dla lekarza, który się tego rodzaju służby podejmuje. Żywię nadzieję, że dzięki wcześniejszym doświadczeniom, zdobytym między innymi w samorządzie lekarskim, decyzje Pana Ministra przyniosą w najbliższym czasie zdrowotne korzyści całemu społeczeństwu.

Zdrowie to wartość szczególna dla każdego Polaka. Dla Polski zdrowi obywatele to gwarant stabilnego rozwoju. Utrzymanie społeczeństwa w dobrym zdrowiu to niełatwe zadanie dla sprawowanego przez Pana urzędu w dobie starzenia się społeczeństwa i problemów ze zbyt małą liczbą wykwalifikowanej kadry medycznej.

W ostatnich miesiącach przyszło się nam zmierzyć ze skutkami zaniedbań poprzednich ekip rządzących w ochronie zdrowia. I Pan Minister, i pacjenci, i ci, którzy otaczają chorych troską, rozumieją, że sytuacji nie da się naprawić z dnia na dzień. Należy jednak pamiętać, że naprawa ta nie może odbywać się kosztem pracowników medycznych w tym lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą bezpiecznie dla pacjenta wykonywać swój zawód.

Niezmiennie wyrażam gotowość samorządu lekarskiego do współpracy z Panem Ministrem i życzę, aby udało się Panu Ministrowi zbudować taki system ochrony zdrowia, z którego zadowoleni będą zarówno Polacy, jak i środowisko medyczne, które im służy".

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-12-15 14:26:52