W trosce o zachowanie zasad przejrzystości, zgodności z prawem i jasnej komunikacji, na podstawie:

 1. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO, (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1),
 2. art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.)

Naczelna Izba Lekarska Informuje:

Czym są cookies?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Źródło: https://europa.eu/european-union/abouteuropa/cookies_pl

Pliki cookie pełnią rozmaite funkcje, ale wykorzystujemy je przede wszystkim, aby umożliwić Państwu dostęp do Serwisu i ułatwić korzystanie z niego. Używamy ich również w celach analitycznych i marketingowych, jednak wyłącznie wtedy, gdy wyrazicie Państwo na to zgodę na bannerze cookies, który wyświetla się w Serwisie, gdy wchodzą Państwo na stronę.

Jakie są rodzaje cookies i do czego je wykorzystujemy?

 1. Sesyjne pliki cookie

Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

 1. „Stałe” pliki cookie

„Stałe” pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Państwa. Pomagają nam zapamiętać ustawienia i preferencje, by uczynić kolejną wizytę wygodniejszą (np. nie będziesz musiał ponownie wpisywać danych logowania).

 1. Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody. Bez niezbędnych plików cookie nie moglibyśmy świadczyć żadnych usług w Serwisie.

 1. Opcjonalne pliki cookie

Urządzenia domyślnie pozwalają na zapisywanie plików "cookie". Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w każdej chwili, po to, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy pamiętać, iż wprowadzenie ograniczenia dotyczącego przetwarzania plików cookie może mieć negatywny wpływ na działanie serwisu www.

 

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-coo

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, numer telefonu: +48 22 559 13 00, adres-email: sekretariat@nil.org.pl, dalej określona jako Administrator. 

 

Inspektor ochrony danych

Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Agnieszka Witoszek, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@nil.org.pl w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku danych zbieranych przy pomocy formularzy oraz opcjonalnych cookies,
 2. Art. 6 ust. 1 lit e RODO w przypadku danych zbieranych do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.

Gromadzenie danych

W serwisie nil.org.pl gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

Informacje przekazywane przez użytkownika za pomocą formularzy:

 • email;
 • imię, nazwisko;
 • nr telefonu

Dane gromadzone przez nas automatycznie:

 • identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres IP;
 • informacje na temat przeglądarki – takie jak ciąg agenta użytkownika przeglądarki (ang. user agent);
 • identyfikatory urządzeń i ich parametry jak np.: rozdzielczość, rozmiar ekranu oraz stan urządzenia jak np. orientacja ekranu, stan połączenia sieciowego;
 • informacje dotyczące tego w jaki sposób korzystasz z serwisu, takie jak: wyszukiwania,

Wykorzystanie danych

Informacje powyższe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu korzystania z usług świadczonych przez NIL, w tym w szczególności w celu:

 • przeprowadzenia rejestracji użytkownika w dziale szkoleń;
 • przesyłania newslettera;
 • udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze serwisu;
 • analizy ruchu na stronie.

Ujawnianie danych

Nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe, na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, mogą zostać powierzone Usługodawcom, czyli podmiotom należący do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych oraz firm świadczących usługi pomocy technicznej. Podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, aby dane były przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującym prawem.

Okres przetwarzania danych

Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania z naszych stron. Ciasteczka stałe pozostają na Państwa urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je Państwo usuną.

 

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane przez Naczelną Izbę Lekarską z naruszeniem przepisów RODO, mogą wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (dane personalne i kontaktowe wyżej).

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2024.01.22