1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Jak zmniejszyć biurokrację w ochronie zdrowia?

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się w biurze Rzecznika Praw Pacjenta kolejne spotkanie Zespołu Prezydium NRL ds. współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta z przedstawicielami RPP. 

W rozmowach udział wzięli: Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec, zastępca RPP - Grzegorz Błażewicz oraz Agnieszka Wernik - Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych, Katarzyna Kozioł - Dyrektor Departamentu Postępowań Wyjaśniających, Grzegorz Saj - Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego, Paweł Grzesiewski - Dyrektor Departamentu Prawnego, ze strony samorządu lekarskiego: Wiceprezes NRL – dr Jacek Kozakiewicz, dr Anna Darocha – członek Zespołu, dr Paweł Doczekalski – członek Zespołu, Milena Dobrzyńska – Zespół Radców Prawnych NIL a także zaproszeni dodatkowo przez Zespół NRL Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia - dr Bożena Janicka oraz Członek Zarządu PPOZ - dr Jarosław Król. 

Podczas spotkania, które poświęcone było zagadnieniu nadmiernej biurokracji w polskiej ochronie zdrowia,wspólnie ustalono kierunek działań, który zmierza do zmniejszenia obciążenia lekarzy i innych pracowników medycznych. 
Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu zaproponowanych rozwiązań poprawią się możliwości opieki nad pacjentami, którym lekarz będzie mógł poświęcać więcej czasu.

Strony przedstawiły już wstępne zestawienia w/w czynności oraz propozycje możliwych rozwiązań. Jednakże ze względu na skalę problemu uznano za celowe w pierwszym rzędzie ustalenie priorytetów, by najpierw skoncentrować się na likwidacji najbardziej dotkliwych czynności, obejmujących największą grupę lekarzy, w tym m.in. w zakresie recept, orzeczeń lekarskich czy dokumentacji medycznej. Ustalono harmonogram pracy nad opracowanymi propozycjami a kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze w grudniu.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-11-19 15:10:06