1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

KS NRL o ustawie o opiece zdrowotnej nad uczniami

12 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. W związku z toczącą się na łamach ogólnopolskiej prasy dyskusją, w której biorą udział również przedstawiciele władz publicznych i samorządów lokalnych prezentujemy komunikat Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, jaki został wydany w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Komunikat ten przytacza również podjęte w tym samym dniu przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowisko w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dostosowującego zarządzenie regulujące wykonywanie umów stomatologicznych do postanowień ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stomatologiczna/sprawy-biezace/stanowisko-pnrl-w-sprawie-projektu-zarz.-prezesa-nfz-zm.-zarz.-ws.-okreslenia-warunkow-zawierania-i-realizacji-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-rodzaju-leczenie-stomatologiczne.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-08-30 14:59:39