1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Marszałek Senatu na posiedzeniu NRL

W dniu dzisiejszym Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki wziął udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Marszałek Grodzki na posiedzeniu PNRL 22.11.2019 (fot. R. Hołubicki)

fot. R. Hołubicki

„Poza pełnieniem funkcji Marszałka Senatu jestem lekarzem, dlatego naturalnym wydaje się fakt, że pierwsze rozmowy dotyczące sytuacji ochrony zdrowia w naszym kraju chciałbym rozpocząć z samorządem lekarskim” – powiedział podczas spotkania z NRL prof. Grodzki deklarując jednocześnie dialog i współpracę z samorządem lekarskim.

Podczas spotkania rozmawiano o kwestiach dotyczących aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, w tym o warunkach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Marszałek zapowiedział, że jedną z pierwszych inicjatyw będzie odnosiła się do likwidacji biurokracji w ochronie zdrowia w normalnym trybie ustawodawczym.

Marszałek Senatu i Prezes NRL (fot. D. Hankiewicz)

fot. D. Hankiewicz

Marszałek z Prezesem NRL wręczyli również nagrody za najlepiej zdany w sesji jesiennej 2019 r. LEK Łukaszowi Kaczmarkowi i LDEK Ewie Izabeli Woszczyk. Gratulujemy!

Marszałek Grodzki i Prezes NRL z najlepiej zdającymi LEK i LDEK (fot. D. Hankiewicz)

fot. D. Hankiewicz

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-11-22 10:29:54