logo: NIL

Dobiega właśnie końca niezwykle ważny etap w kalendarzu wyborczym izb lekarskich - okręgowe zjazdy lekarzy.

Jedną z podstawowych, zwykle skupiającą sporo uwagi , czasem polegającą na twardej rywalizacji materią jest wybór prezesa okręgowej rady lekarskiej.Jak każde stanowisko funkcyjne w izbach lekarskich, stanowisko prezesa można pełnić  przez dwie następujące po sobie kadencje (chyba, że bezpośrednio wcześniej funkcję tę pełniło się przez okres krótszy niż połowa kadencji).

 

W mijającej kadencji, spośród lekarzy dentystów Prezesami rad lekarskich byli:

  • Anna Lella- Olsztyn
  • Jolanta Smerkowska-Mokrzycka- Opole
  • Robert Stępień- Kraków 
  • Wojciech Kaatz- Toruń
  • Paweł Barucha- Kielce
  • Dariusz Kutella - Gdańsk

Dr Paweł Barucha zakończył właśnie swą drugą kadencję na stanowisku Prezesa ORL , toteż nie mógł już na to stanowisko kandydować. Pozostali Prezesi przedłużyli swoje prezesowskie mandaty. Co więcej , Okręgowy Zjazd Lekarzy w Zielonej Górze wybrał na Prezesa ORL stomatologa- dr n.med.Jacka Kotułę.

W związku z tym, w IX kadencji nadal na czele 6 izb lekarskich stać będą stomatolodzy.

Wszystkim Państwu Prezesom należą się szczere Gratulacje i Życzenia Sukcesów.

Andrzej Cisło

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj