16 listopada br Zgromadzenie Delegatów CED (Rada Europejskich Lekarzy Dentystów) podjęło rezolucję  „Corporate Dentistry in Europe” 

W rezolucji CED wskazuje: 

- co  rozumie pod pojęciem „corporate dentistry”;

- przypadki  działalności sieci przychodni stomatologicznych zakładanych i prowadzonych przez fundusze inwestycyjne (private equity), które dopuszczały się praktyk niezgodnych z zasadami etyki zawodowej i naraziły wielu pacjentów na szkodę zdrowotną oraz finansową  (przypadki takie niedawno odnotowano  we Francji i w Hiszpanii, a dotyczyły iDental, Dentexia, FunnyDent);

- zagrożenia, jakie tego rodzaju działalność, w ocenie CED niesie przede wszystkim dla pacjentów, ale także dla pracowników takich przychodni oraz generalnie dla systemów opieki stomatologicznej w danym państwie.
Z tego względu CED domaga się m.in.:
- aby osoby prawne zajmujące się tworzeniem przychodni stomatologicznych były zakładane i prowadzone przez lekarzy dentystów;
- aby stomatolodzy będący udziałowcami w takich spółkach wykonywali jednocześnie zawód w ramach ich działalności;
- aby kierownikami (chief executives) w takich podmiotach byli lekarze dentyści;
- aby większość udziałów mieli lekarze dentyści;
- aby spółka lub jej inwestorzy nie mieli wpływu na decyzje lecznicze;

- aby nie można było wykorzystywać  wprowadzającej w błąd reklamy, manipulowania cenami, pozbawiania pacjentów możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Delegacja NIL poparła w pełni projekt tego dokumentu. Komisja Stomatologiczna NRL przypomina swoje prace dotyczące tego zagadnienia, jakie prowadzone były w ubiegłej kadencji. KS NRL w swoim stanowisku wskazywała na zagrożenia, które rodzi np. brak regulacji co do wymagań, jakie spełniać muszą kierownicy podmiotów leczniczych. Ma to też pośredni, ale jednak dający się zauważyć,  związek ze staraniami środowiska stomatologicznego o uregulowanie kwestii zatrudniania lekarzy w praktykach lekarskich. Warto przypomnieć, że w sprawie kwalifikacji kierowników podmiotów leczniczych Naczelna Rada Lekarska podjęła w czerwcu 2015 r.  na wniosek KS NRL Stanowisko w sprawie niezbędnych zmian w ustawie o działalności leczniczej. 

 

Komisja Stomatologiczna NRL zamierza kontynuować  działania służące wprowadzaniu tzw „ładu korporacyjnego”, rozumianego jako opracowanie i wdrożenie zasad dobrych praktyk  w działalności leczniczej lekarzy dentystów. Rezolucja CED wraz z komentarzem zostanie przesłana Ministrowi Zdrowia.

Dodane: 2018-11-22, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj