logo: NIL

W dniu 11 lutego 2020r. Prezes NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wyznaczajjąc tygodniowy okres na zgłaszanie do tego projektu uwag i wniosków.

Co jest niezrozumiałego w projekcie?

  • brak określenia , w jakiej kwocie miałyby sie zamknąc wydatki NFZ na ten cel
  • ograniczenie kręgu potencjalnych beneficjentów tylko do placówek POZ

Co jest novum tego projektu?

Po raz pierwszy pojawiaja się nowe rodzaje usług, jakie mozna sfinansować na podstawie tak podpisanego Zarządzenia. W jednym z załączników (wzór wniosku) czytamy zobowiązanie przyszłego beneficjenta do

 wykorzystania dofinansowania zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wyłącznie na cele wskazane w zarządzeniu [...] . Za wykorzystanie przyznanych środków rozumie się

zakup, zapłatę oraz odbiór urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej;

Pojawiają się więc nowe cele wydatkowania dotacji: finansowanie usług przechowywania lub usług obsługi dokumentacji w postaci elektronicznej. I tu pojawiło się pytanie, czy z tak szeroko zdefiniowanej palety możliwości wsparcia nie powinni móc skorzystac wszyscy?. Jako podstawę prawną wydania Zarządzenia wskazano art. 97 ust.3 pkt 4c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej [..]:

4c) finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie;

co oznacza, że ustawodawca bynajmniej nie nakazywał zawężania grona potencjalnych beneficjentów. Zwykle w takich wypadkcha sięga się do uzasadnienia projektu. W tym wypadku uzasadnienie jest bardziej niż lakoniczne. Czy w grę wchodzi duż suma? Wobec nieokreslenia w projekcie górnej granicy wydatków należało przyjać, że może być to cała suma zapisana w pozycji planu finansowego NFZ dedykowanej temu celowi. Na rok 2020 poz.B6 -zaplanowane wydatki -100mln zł.

Wobec takich wątpliwości Prezydium NRL doszło do przekonania, że nalezy zwrócić na nie uwagę Prezesowi NFZ.

Stanowisko Prezydium NRL z 18 lutego 2020r.

Dodane: 2020-02-21, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj