2021-02-16

W grudniu ub.r. NRL zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o aktualizację dokumentu „Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych usługodawców”.

Bój o wydanie tego dokumentu miał swoją długą historię. Z początku (2018r) MZ nie podzielało zdania o konieczności wydania tego dokumentu. Jednak w lutym 2019r dokument ten został wydany. Dlaczego było to takie ważne? Przypomniane zostało to w grudniowym piśmie do min.A.Goławskiej:

"W ocenie samorządu lekarskiego istota tego dokumentu polega na tym, iż w procesie inwestycyjnym, jaki ostatecznie musi przejść każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, ww. wymagania są wzorcem i wyznacznikiem perspektywicznej przydatności systemu teleinformatycznego.

Hermetyczna dla zdecydowanej większości lekarzy materia konstrukcji programów do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz duże zróżnicowanie oprogramowania w poziomie adaptacji do aktualnych na danym etapie cyfryzacji wymagań, sprawiają że lekarz lub lekarz dentysta, który staje przed koniecznością dokonania wyboru z niemałej palety programów gabinetowych, powinien mieć zapewnioną możliwość określenia ich minimalnego standardu. W sytuacji gdy dany produkt określonego standardu nie spełnia - wówczas rozmowy nie powinny być kontynuowane."

W dniu dzisiejszym nadeszła odpowiedź.

ODPOWIEDŹ min.A.GOŁAWSKIEJ

Słowem, najpełniejszy katalog wymogów stanowi dokumentacja integracyjna dla EDM i ZM zamieszczona na stronie  https://ezdrowie.gov.pl/

Wracając do celu, jaki przyświecał staraniom o wydanie tego dokumentu: chodzi przede wszystkim o to, aby lekarz, lekarz dentysta nie musiał w rozmowach z ewentualnym dostawcą programu gabinetowego wdawać się w fachowe dyskusje, do których najczęściej nie jest przygotowany na równi z dostawcą. Chodzi o to, aby mógł zapytać o to , czy program ten spełnia wymagania opisane w konkretnym dokumencie. Zwrotna informacja (najlepiej pisemna) stanowić będzie duże ułatwienie w przypadku ewentualnych późniejszych wątpliwości, jakie często pojawiają się w razie kłopotów z poszczególnymi funkcjonalnościami.

 

Taki zbiór oczekiwań mógłby na dzień dzisiejszy wyglądać tak, jak w poniżej zamieszczonym pliku.

Dokument w formacie Word

Zespół Prezydium NRL ds EDM


2020-12-11

Publikujemy pismo skierowane do min. Anny Goławskiej

 

Dodane: 2021-02-16

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj