NRL-ZRP.0212.504.2021.OB
NRL-ZRP.KW-00493.2021

Warszawa, 14.04.2021 r.

Anna Goławska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia


Szanowna Pani Minister,


W nawiązaniu do spotkań, jakie odbyłem z przedstawicielami Pani Gabinetu w dniu 2 marca br., w związku z brakiem kontynuacji kontaktów w tym zakresie pragnę ponownie zasygnalizować pilną konieczność zdefiniowania formatu, w jakim dostawcy oprogramowania obowiązani będą umożliwić eksport niebędącej EDM, dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, w przypadku likwidacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Obowiązek udostępnienia takiej funkcjonalności wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 poz. 666).
Do Naczelnej Rady Lekarskiej napływają informacje od okręgowych rad lekarskich przejmujących taką dokumentację po zmarłych lekarzach o poważnym problemie, jaki stwarza archiwizacja tej dokumentacji. Taki sam problem może mieć każdy podmiot umocowany lub zobowiązany do przejęcia dokumentacji po likwidowanym podmiocie.
Z przekazywanych relacji wynika, że proszeni o pomoc w tej sprawie dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej argumentują, że Ministerstwo Zdrowia nie stworzyło stosownego formatu udostępniania dokumentacji medycznej.
Nie muszę dodawać, że sytuacja taka rzutuje na prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, bowiem przejmujące dokumentację podmioty pozbawione są możliwości sporządzania kopii tej dokumentacji. Problem będzie narastał i wskutek zarówno odchodzenia lekarzy od zawodu, jak i zmian na rynku medycznym (np. konsolidacja rynku) może przybrać poważne rozmiary, gdyż dokumentację w postaci elektronicznej można w majestacie prawa prowadzić od 2010 r.

 

Z wyrazami szacunku,

    Andrzej Cisło

wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Do wiadomości:
Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171Warszawa

Dodane: 2021-04-14

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj