logo: NIL

Prezes NFZ podpisał Zarządzenie nr 88/2021/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców - pilotaż EDM - etap II

ZARZĄDZENIE PREZESA NFZ Z 11 MAJA 2021R

§ 4. Przedmiotem umowy jest:
1) dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raportowania ZM lub prowadzeniem wymiany EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1;
2) finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM – etap II.

  • kto jest uprawnionym świadczeniodawcą?

    uprawniony świadczeniodawca - świadczeniodawcę realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i uczestniczącego w pilotażu EDM – etap II, zgodnie z porozumieniem z Centrum

Rozdział 3
Szczegółowe warunki umowy
§ 6. 1. W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 4 pkt 1, uprawniony świadczeniodawca składa w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

[...]

potwierdzenie wystawione przez Centrum, dotyczące spełnienia warunku zawartego w porozumieniu z Centrum, w zakresie minimalnej liczby wymian EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1, uprawniających do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Z naturalnych względów sformułowanie o porozumieniu "w zakresie minimalnej liczby wymian EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1" odsyła każdego zainteresowanego do Centrum e -Zdrowia. NRL wystąpi niezwłocznie do CeZ o informację precyzującą ten warunek.

Informację o samym pilotażu (etap II) CeZ zawarł na stronie ezdrowie.gov.pl wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego

Dodane: 2021-05-14, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj