Już 7 i 8 marca 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC). Wydarzenie to, obok Forum Rynku Zdrowia, jest jedną z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia. Partnerem instytucjonalnym Kongresu jest Naczelna Izby Lekarska.

W ponad 50. sesjach wezmą udział m.in.: wybitni specjaliści kilkunastu dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, samorządów, gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego i rynku ubezpieczeniowego oraz organizacji pozarządowych.

W programie nie zabraknie również członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i innych reprezentantów samorządu lekarskiego, którzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i planami dotyczącymi przyszłości ochrony zdrowia w naszym kraju:

 • Łukasz Jankowski, prezes NRL – Sesja otwarcia: Liderzy zmian. To oni budują przyszłość ochrony zdrowia w Polsce 7 marca 2024 09:30-11:00, Jakość w ochronie zdrowia 7 marca 2024 13:30-14:30 oraz Dlaczego antybiotykooporność stała się globalnym problemem XXI wieku? 7 marca 2024 15:00-16:00
 • Paweł Barucha, wiceprezes NRL – Jak powinna układać się współpraca samorządów zawodowych i resortu zdrowia? 7 marca 2024 13:30-14:30
 • Klaudiusz Komor, wiceprezes NRL – Źródła finansowania ochrony zdrowia 7 marca 2024 15:00-16:00
 • Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach – Jak powinna układać się współpraca samorządów zawodowych i resortu zdrowia? 7 marca 2024 13:30-14:30
 • Olga Rostkowska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza – A gdybyśmy tak byli najzdrowszym narodem Europy? 8 marca 2024 14:30-15:30
 • Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia – Cyfrowe leki, trendy technologiczne, nowe obszary innowacji, pacjentocetryczność w dobie digitalizacji 7 marca 2024 15:00-16:00 oraz Kto dziś zarządza placówkami medycznymi w Polsce? 8 marca 2024 09:30-11:00
 • Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, pełnomocniczka NIL ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów – (Nie) zdrowy jak medyk 8 marca 2024 14:30-15:30
 • Maria Kłosińska, kierownik Działu Komunikacji NIL, przewodnicząca Zespołu ds. Matek Lekarek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – Co trawi system ochrony zdrowia? Perspektywa młodych medyków 7 marca 2024 16:30-17:30
 • Michał Gontkiewicz, przewodniczący Zespołu ds. E-zdrowia NRL – Wyzwania organizacyjne i technologiczne placówek medycznych 7 marca 2024 11:30-13:00 oraz Najlepsze praktyki w zinformatyzowanej ochronie zdrowia 8 marca 2024 09:30-11:00
 • Małgorzata Kiljańska, liderka grupy roboczej ds. opieki ambulatoryjnej NIL IN Sieć Lekarzy Innowatorów – Koordynacja w ochronie zdrowia. Klucz do sukcesu? 8 marca 2024 11:30-12:30
 • Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego NIL – A gdybyśmy tak byli najzdrowszym narodem Europy? 8 marca 2024 14:30-15:30
 • Krzysztof Zdobylak, ekspert NRL ds. transformacji i strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia – Ubezpieczenia zdrowotne 7 marca 2024 16:30-17:30  oraz Ilu szpitali publicznych potrzebujemy w Polsce? 8 marca 2024 11:30-12:30
 • Adrianna Kaszubowska, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy NIL – Medycy z zagranicy na rynku pracy 8 marca 2024 13:00-14:00
 • Maria Libura, przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych OIL w Warszawie – Kod pocztowy a dostęp do opieki specjalistycznej 8 marca 2024 13:00-14:00

 

Wśród poruszanych w trakcie Kongresu tematów, będą m.in.:

 • Wyzwania e-zdrowia w Polsce
 • Zdrowie publiczne na najbliższe cztery lata. Nowe otwarcie
 • Jak powinna układać się współpraca samorządów i resortu zdrowia?
 • Czy endometrioza ma miejsce w systemie lecznictwa w Polsce?
 • Astma – leczenie biologiczne. Realne i perspektywiczne korzyści dla pacjenta i płatnika
 • Organizacja leczenia kardiologicznego w Polsce
 • Onkologia – organizacja systemu
 • Roboty medyczne (operacyjne, rehabilitacyjne, ortopedyczne)
 • Jak zmierzyć się z epidemią choroby otyłościowej?
 • Co trawi system ochrony zdrowia? Perspektywa młodych medyków
 • Jak angażować personel pielęgniarski w naprawę systemu ochrony zdrowia?
 • Medycy z zagranicy na rynku pracy
 • (Nie) zdrowy jak medyk
 • Zdrowotny Hyde Park

Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się również szereg wydarzeń towarzyszących, których część będzie miała swój finał podczas wieczornej gali 7 marca 2024 roku (Kobiety Rynku Zdrowia, Zdrowy Samorzad, Start-Up Med).

Zapraszamy do rejestracji

Dodane: 2024-02-07, przez: Dział Komunikacji NIL

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj